Dr Tatjana Janovac: Savremeno liderstvo

SIŽE KNJIGE „SAVREMENO LIDERSTVO“ Knjiga „Savremeno liderstvo“ nastala je sa osnovnim ciljem da predoči efektivnost procesa liderstva u vremenu sve

Detaljnije...

Koje su ključne veštine preduzetnika?

Posao preduzetnika i menadžera je veoma složen i zahtevan. Svakodnevno se javljaju problemi i izazovi različite prirode. Da bi se

Detaljnije...

Poslovne veštine Teodosijević

Jedina edukacija i znanje koje sigurno, svima i uvek može pomoći, u svakoj oblasti života, bilo da se radi o

Detaljnije...