Dr Tatjana Janovac: Savremeno liderstvo

SIŽE KNJIGE „SAVREMENO LIDERSTVO“

Knjiga „Savremeno liderstvo“ nastala je sa osnovnim ciljem da predoči efektivnost procesa liderstva u vremenu sve izraženijih i dinamičnih promena i da čitaocu pruži relevantnu teorijsku osnovu primenjivu u praksi.
U odnosu na postojeću domaću i inostranu literaturu iz oveo blasti, ova knjiga prvi put daje sveobuhvatan prikaz efektivnog vođstva baziranog na savremenim pristupima. Dosadašnja literatura uglavnom se odnosila na menadžment, a manje se doticala proučavanja koncepta liderstva.

U knjizi je prikazana konceptualizacija odnosa između lidera i sledbenika, koji uključuje:

  • liderske potencijale,
  • karakteristike i kompetencije,
  • emocionalne sposobnosti,
  • a obrađeni su i različiti modeli liderstva u kontekstu efektivnosti celokupnog procesa.

Knjiga je obogaćena i valjanim primerima iz prakse, studijama slučaja, liderskim tehnikama, vežbama za lični i profesionalni razvoj, upitnicima, zadacima, primerima, u cilju razvoja liderskih i menadžerskih veština, kritičkog načina razmišljanja i racionalnog odlučivanja.

Prikazi stilova vođstva mnogih istorijskih ličnosti, političara i uspešnih poslovnih ljudi, od posebnog su značaja za izgradnju ličnog stila.

Knjiga „Savremeno liderstvo“ pisana je u formi udžbenika i namenjena je studentima osnovnih i master akademskih studija kako bi uspešno mogli da ovladaju osnovnim teoretskim znanjima ove menadžment disipline.  Takođe, knjiga je namenjena i menadžerima, političarima, liderima i svima onima koji pretenduju da to postanu, ali i ostalima, kako bi bolje razumeli suštinu koncepta i efektivnost procesa liderstva.

#1Savremeno-liderstvo-korica-drtatjanajanovac

Rekli su o knjizi….
(Izvodi iz recenzija)

„Knjiga „Savremeno liderstvo“ je kroz IV poglavlja vrlo logički koncipirana, od definicija i teoretskih osnova, preko poželjnih liderskih karakteristika, stilova liderstva do liderstva u organizacionim procesima i sistemima.
Mi što smo se dugo bavili liderstvom i bili lideri, bar formalno, imali smo šta da naučimo i da se preispitamo kakvi smo zaprav olideri bili. Svakako bi bar za nijansu bili bolji lideri da smo imali ovakav udžbenik.
Posebna vrednost ovog udžbenika je što se drTatjana Janovac potrudila da zadrži tehnički pristup nauci. Nije se zaustavila na opisima i tumačenjima sadržaja, već je uspela da kroz vežbe, tabele, upitnike i rezultate, tvrdnje što više kvantifikuje i izrazi jednoznačno numerički tako da svaka konstatacija ima i svoju meru, ocenu, postotak ili broj poena.
Dr Tatjana Janovac je udžbeniku posvetila dovoljno pažnje „ženskom liderstvu“ i ulozi žena u duštvu i upravljanju organizacionim  sistemima ističući sve prednosti, specifičnosti i poneki nedostatak ili otežavajuću okolnost.“
Ak. prof. dr. Siniša Borović, dipl.ing.
Akademija inžinjerskih nauka Srbije
Akademija elektrotehničkih nauka Ruske federacije

„Knjiga-udžbenik „Savremeno liderstvo“ autora dr Tatjane Janovac bavi se izuzetno aktuelnom tematikom, pa je stoga i svaka nova knjiga od izuzetnog značaja.
Budućim čitaocima ove knjige će od posebne koristi biti objašnjenje slaganje tipa ličnosti lidera i sledbenika, objašnjenje oblika ponašanja lidera i stilova liderstva. Autor daje detaljan pregled teorija o liderskim stilovima, što jei zuzetno značajno za razumevanje ponašanja lidera i osnov za kreiranje individualnog, kao i timskog stila.
Od posebnog značaja je deo knjige u kome autor objašnjava odnos i značaj etike i liderstva, jer jepoštovanje etičkih principa preduslov uspešnog i društveno-korisnog liderstva.
Pitanja za proveru znanja, zadaci, vežbe, tabele, upitnici, i studije slučaju predstavljaju poseban kvalitet ove knjige, jer zahvaljujući njima se može testirati teorijsko znanje koja knjiga pruža i izgraditi optimalan liderski stil, shodno ličnim afinitetima ili ciljevima organizacije.
Posebna vrednost ove knjige je što ispunjava standarde udžbenika iz koga se mogu steći relevantna znanja studenata na fakultetima gde se izučava liderstvo kao predmet.“
Prof. dr Tomislav Brzaković
Redovni profesor i Dekan Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd

„Rukopis udžbenika „Savremeno liderstvo” pisan je jezikom i stilom koji se lako može pratitii bogato je ilustrovan pomno odabranim grafikonima, dijagramima, slikama i tabelama. Autor je s merom koristila dostupne relevantne izvore literature, nalazeći u njima ishodište za samostalno povezivanje i tumačenje složenih procesa, na jednostavan, pragmatičan i razumljiv način, ne gubeći naučnu utemeljenost.
Sadržaji unutar četiri celine podeljeni su na tematska poglavlja, izložena logičnim sledom te na pristupačan i akademski prihvatljiv način daju studentima mnoštvo korisnih podataka i informacija. Selekcija sadržaja u okviru pojedinih tematskih poglavlja primerena je nameni udžbenika, pomno je odabrana i raznovrsna, s dobrim osećajem za meru, a da se pri tome ne naruši celina i ravnoteža udžbenika.
Što se visokog obrazovanja tiče, rukopis udžbenika predstavlja izvrsne osnove za uspostavljanje i razvoj interaktivnog odnosa nastavnik-student, kao jemstvo uspešnih metodičko-pedagoških aktivnosti, odnosno delotvornog i trajnog prihvatanja znanja u okviru nastavnog modula u celini. Etabliranim stručnjacima udžbenik može poslužiti kao oslonac za celoživotno obrazovanje (lifelong learning), kao koncept obrazovanja sutrašnjice u uslovima svekolikog, eksplozivnog razvoja kojemu ovaj naraštaj svedoči.
Vrsnost i tečnost rukopisa ovog udžbenika drži me u uverenju da će on u vrlo kratkom vremenskom razdoblju steći svoju punu afirmaciju i naći brojne poklonike u univerzitetskim središtima i stručnim krugovima, ne samo na prostoru Srbije, kojemu je prvenstveno namenjen, već i na širem prostoru, na kojem za to nema jezičnih prepreka.“
Prof. dr. Branislav V. Jakić, dipl. ing. emeritus


O autorki: 

DR-TATJANA-JANOVAC-o-autoru

Želite da nabavite knjigu “Savremeno liderstvo”? Kontaktirajte autorku: 

Autor: Prof. dr Tatjana Janovac

Vanredni profesor

MEF FAKULTET

BEOGRAD

Email: tatjana.janovac@mef.edu.rs

Pogledajte i drugi članak istog autora: Žensko liderstvo

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *