fbpx

MOJA BAZA – BIZNIS PORTAL NOVE GENERACIJE

DOBRO DOŠLI U SVET

POSLOVNOG USPEHA!

“Out of the Box” programi – Jedinstveni procesi ličnog i poslovnog razvoja

Opšte je poznato da ljudi koriste do 5% potencijala uma. Zamislite koliko je to polje neiskorišćenih i neograničenih mogućnosti!

Drugo, takođe opšte poznato, jeste da 2-3% ljudi uspe u ostvarenju svojih velikih ciljeva. Visoko obrazovanih, sposobnih i snalažljivih je znatno više od toga. Šta zapravo pravi razliku? Mindset.

Treće, pored efikasnog upravljanja sobom, poslodavci imaju dosta izazova sa efikasnošću, produktivnošću, posvećenošću, odgovornošću i postizanjem zadovoljstva kod svojih zaposlenih, sa njihovim razumevanjem procesa, drugih ljudi i komunikacijom, zatim u odnosu sa njima u postavljanjui komuniciranjugranica na pravi način, sa delegiranjem poslova, praćenjem učinkai zadržavanjem obučenih i kvalitetnih, kao i sa efikasnošću timova.

Na osnovu tih činjenica, zatim primene znanja i metoda koje nisu obuhvaćene redovnom edukacijom, kao i sopstvenog poslovnog iskustva, sačinila sam programe koji se bave ličnim i poslovnim razvojem, podsticanjem rada uma, izgradnjom efikasnog mindseta i efikasnom komunikacijom.

Ne samo da je “finesa”,nego ova znanja prave razliku u rezultatima, ličnim rezultatima i rezultatima poslovanja, u efikasnosti, kreativnosti, ispunjenosti i lakoći života i rada.

Dakle, naši Programi se bave razvojem potencijala ključnog resursa – kadrova i razvoju potencijala i autentičnosti menadžmenta koji njima i poslovnim procesima upravlja.Cilj je da polaznicima proširimo percepciju i dovedemo njihov um do faze fokusiranja na mogućnosti i prilike, umesto na nedostatke i rizike, do razumevanja procesa i odnosa, da ih motivišemo da žive i rade inteligentno i efikasno, iz vere i razumevanja, umesto iz sumnji i strahova, da vide istinu, da koriste svoje potencijale, da stalno proširuju kapacitete, da prihvate odgovornost gde god nemaju zadovoljavajuće rezultate, automatizuju ostvarivanje ciljeva i posvete se u potpunosti svemu što su odlučili da rade, bilo da su zaposleni ili vlasnici biznisa.

Ključne vrednosti svih Programa

 • Pružaju superefikasna, u svakodnevnom životu primenljiva znanja
 • Iskustveni su, nije potrebno posebno učiti kako se primenjuje
 • Transformacioni su, dovode do bitnih saznanja i integrišu efikasne strategije
 • Efekti su održivi, zato što se menjaju nesvesni “driver”-i
 • Širenjem percepcije se menja pogled na svet i motivisani su da iz pasivnog pređu u aktivan režim, razumeju procese i da su sami odgovorni za rezultate
 • Poznavanje i prilagođavanje prirodnom načinu na kojium funkcioniše doprinosi izgradji automatizma u načinu života kroz stalno postavljanje i ostvarivanje ciljeva
 • Razumevanjem ideje o nesvesnom trošenju resursa, pa i sopstvenog života, počinju da žive inteligentnije i resurse investiraju u aktivnosti iz kojih će dobiti željeni/očekivani rezultat
 • Suočavanje sa mogućnostima jača samopouzdanje i motivacije za kreiranje rezultata
 • Boljim razumevanjem sebe i drugih ljudi se grade dublji i zdraviji odnosi
 • Svest o efikasnoj komunikaciji i komunikacijski mindset utiču na rezultate
 • Uz bolje rezultate i svesnije življenje ide i veći stepen zadovoljstva i ispunjenja.

Benefiti

 • Polaznici dobijaju alate/tehnike za svakodnevnu primenu, za dnevne prakse koje deluju instant (za reagovanje u kritičnim dnevnim situacijama (npr. da se vrate u funkcionalan režim ukoliko ih pritisak ili neka situacija zaglave) i istovremeno grade dugoročno efikasna stanja)
 • Članovi unutar timova se bolje povezuju
 • Na tematskim radionicama radimo na konkretnim temama tako da polaznici dobijaju konkretan rezultat i razumevanje procesa koji mogu da primene na druge teme/kontekste
 • Tema “Odgovornost” koja je obuhvaćena svim programima takođe pravi razliku, transformiše osobu iz žrtve u produktivnu, a svesnijima pomaže da private odgovornost i za ciljeve koje nisu ostvarili
 • Razumevanje značaja i prirodnih tokova energije, kao drugog ključnog resursa,zatim potrebe za postavljanjem i komuniciranjem sopstvenih granica i usklađivanje pomaže otvaranju uma za novo, za više, za bolje, što se postiže iz stanja lakoće i kreativnosti.

Kako funkcionišu?

 • Kroz transformacione procese koji su baza svake Radionice / treninga, iz tri faze:

I demistifikacija i razumevanje
II otpuštanje nekorisnih strategija
III integracija efikasnih strategija

 • Kroz demo sesije – pokretanje resursa
 • Kroz primere
 • Kroz interakciju, deljenje uvida i razjašnjavanja pojedinačnih slučajeva

Kome su programi namenjeni?

 • Osnivačima, tim liderima, izvršnim i operativnim menadžerima da efikasno upravljaju sobom, kako bi isto tako saradnicima i poslovnim procesima
 • Zaposlenima i timovima da se otvore za rast, postanu efikasniji i zahvalniji, da poboljšaju razumevanje i pristup poslu i kolegama i svesno i voljno prihvate odgovornost, da se bave ciljevima, a ne preprekama i budu produktivniji i zadovoljniji
 • Idealni su za osnaživanje i podršku mladim preduzetnicima i ženama preduzetnicama, kao pomoć da izgrade mindset koji obezbeđuje proboj, kontinuirani razvoj i svest o potrebnim promenama pri prelasku na sledeći nivo
Naziv Tema i opis Trajanje
Mentorski programi My Business Coach
Modul “Out of the Box“ Efikasan mindset, podizanje fokusa na viši nivo svesti 6 radionica po 2,5
+feedback sastanak
Modul “Efikasna komunikacija” Komunikacijski mindset i osnovne komunikacione tehnike 5 radionica po 2,5h
+ feedback sastanak
Tematski treninzi i radionice
LifeTIME by Design Percepcija vremena, transformisanje nesvesnog trošenja u svesno investiranje, relaksiranje odnosa sa vremenom i transformacija u resurs koji je saveznik Radionica 5h
HIGH-Performance by Design Prepoznavanje neefikasnih, zatim razumevanje, prepoznavanje i integracija efikasnih strategija Radionica 4h
GOALS by Design Razumevanje i usklađivanje sa ciljnom postavkom uma, stvarni/deklarativni ciljevi, postavljanje i efikasno ostvarivanje, automatizam kao način življenja Radionica 4h
STRESSless by Design Razumevanje stresa kao nekorisne strategije i izbora za ulazak u stres; promena izbora / izgradnja otpornosti Radionica 4h
Treninzi za lidere i menadžere
Tajno oružje uspešnih lidera – Efikasna verbalna i neverbalna komunikacija Razumevanje verbalne i neverbalne komunikacije kao procesa izgradnje odnosa i kreiranja rešenja, komunikacijski mindset, pokretanje resursa potrebnih za transformaciju komunikacije u ciljanu i efikasnu Radionica 5h
Ciljevi non-stop Ciljevi iz ugla poslovanja Radionica 5h
Individualni koučing – STARTER/MIDI/ PREMIUM paketi
SELF-LEADERSHIP by Design Pokretanje autentičnog lidera unutar sebe Serija sesija po 1h15’
GOALS by Design Ostvarenje konkretnih ciljeva Serija sesija po 1h15’
Teme po potrebi / izboru   Serija sesija po 1h15’

Ovo je pregled standardizovanih programa. Standardizovan znači da je definisan proces – koncept, teme, vežbe, redosled itd. Međutim, naša praksa je da pre održavanja programa koji se sprovodi sa nekim od timova u okviru jedne kompanije pričamo o specifičnim potrebama, tako da tokom treninga obratim pažnju na ono što je izazov u timu ili sa pojedincima.

Pored standardizovavnih, kreiram i prilagođena rešenja u zavisnosti od potreba klijenta i u saradnji sa mentorima sa drugim ekspertizama. Na početku u saradnji sa klijetnom definišemo specifičan cilj programa. 

Za zakazivanje konsultacija možete nas kontaktirati:

Duška Ignjatović

+381(64)/1396-307

+381(11)/401-40-90

duska@go2flow.rs

 Go2Flow

Beograd, Srbija

www.go2flow.rs

 

Podeli na mrežama: