fbpx

MOJA BAZA – BIZNIS PORTAL NOVE GENERACIJE

DOBRO DOŠLI U SVET

POSLOVNOG USPEHA!

Preduzetnik se poistovećuje sa fizičkim licem i njegova preduzetnička radnja vezuje se za fizičko lice kao preduzetnika. Preduzetnik se registruje radi sticanja dobiti i obavlja zanimanja i posao u skladu sa zakonom. 

Preduzetnik osniva radnju i za nju odgovara celokupnom svojom imovinom. Preduzetničku radnju može osnovati 

  • Zaposleno lice (iz radnog odnosa,preduzetnička radnja mu je dodatna delatnost)
  • Penzioner (takođe kao dodatnu delatnost) i
  • Nezaposleno lice (osnovna delatnost). 

Postoje III načina oporezivanja preduzetnika. 

I i najpopularniji način je Preduzetnik paušalac.

To je preduzetnik koji je Paušalno oporezovan rešenjem poreske uprave i svaki mesec plaća porez po rešenju. 

Ako je nezaposlen i preduzetnička radnja mu je osnovna delatnost plaća sve (Pio, zdravstvo, nezaposlenost i porez).

Ako je zaposlen ili penzioner pa mu je preduzetništvo dodatna delatnost onda plaća samo PIO i porez. 

Preduzetnik na ličnoj zaradi 

To je preduzetnik koji svaki mesec obračunava i isplaćuje mesečnu zaradu u skladu sa svojim mogućnostima, ali doprinose mora plaćati na najnižu mesečnu osnovicu. 

Ako je preduzetnik na ličnoj zaradi iz radnog odnosa onda od doprinosa na ličnu zaradu plaća samo Porez i PIO (jer nezaposlenost i zdravstvo već plaća po osnovu radnod odnosa ili penzije). 

Preduzetnik na samoporezivanju 

Najskuplji oblik oporezivanja, pogodan najviše za krojače, obućare, majstore, zanatlije koji nemaju veliku dobit

Čak i da posluje sa gubitkom, mora da plaća minimalni iznos doprinosa od 12.000,00 dinara mesečno. Neretko paušalci moraju protiv njihove volje biti oporezovani po ovom obliku, prilikom prelaska krajem godine na vođenje knjiga a po nalogu poreske uprave. 

Kako ćete biti oporezovani zavisi od vrste obima vašeg poslovanja.

Naš savet je da dobro razmislite i u saradnji sa poresko-pravnim konsultantima izaberete najbolji način poslovanja za sebe.

Autor teksta: Radmila Pavlović, licencirani knjigovođa

Pogledajte profil njene knjigovodstvene agencije: Radmila Pavlović Pr Agencija za knjigovodstvo i pravno finansijski konsalting S&S Beograd

Podeli na mrežama: