fbpx

MOJA BAZA – BIZNIS PORTAL NOVE GENERACIJE

DOBRO DOŠLI U SVET

POSLOVNOG USPEHA!

ZAŠTO SU PORODIČNE FIRME NOSIOCI EKONOMIJA VEĆINE EVROPSKIH ZEMALJA?

Porodični biznis danas je jedan od najznačajnijih, u nekim zemljama i najznačajniji generator zaposlenosti, sa velikim uticajem na svetsku privredu. I pored brojnih istraživanja, teško je tačno proceniti zastupljenost tog modela u globalnim okvirima, ali određene procene govore da se učešće firmi koje su osnovale ili vode porodice, u grupaciji malih, srednjih preduzeća i preduzetnika, kreće u rasponu od 65 do 90 odsto, u odnosu na ukupan broj aktivnih firmi u globalnoj ekonomiji.

U izveštaju pod nazivom “Porodično preduzetništvo i digitalna ekonomija” koji je objavila  Evropska asocijacija za podršku i razvoj porodičnog preduzetništva (EFBA)  iz 2019. godine se navode i sledeći podaci:

preduzetnik preduzetnistvo ekonomija porodicni biznis evrope svet business economy europe world statistics mojabaza 1

Foto http://www.europeanfamilybusinesses.eu/

SAD – 16 miliona preduzeća su u porodičnom vlasništvu, što čini 90% svih privrednih subjekata u SAD. Ova preduzeća zapošljavaju preko 50 miliona ljudi i stvaraju oko 60% bruto društvenog proizvoda. (izvor Fortune)

UK – 75–80% svih preduzeća su porodične kompanije.

EU – veliki značaj porodičnih kompanija u ukupnoj ekonomiji EU. Više od 60% je zastupljenost porodičnih kompanija, gde 2 od 5 preduzeća rade 2 generacije jedne porodice. Najveći udeo porodičnog biznisa je u Italiji 95%.

SRBIJA – najveći broj porodičnih firmi posluju manje od 20 godina, dok 34,5 od sto njih je u biznisu manje od 10 godina. Većinu, čak 84,5 odsto osnovao je trenutni vlasnik, dok je 11,9 odsto nasleđeno, a tri od sto kupljeno.

(izvor: Privredna Komora Srbije)

Porodične firme u Srbiji nisu prisutne samo u poslednjih 30 godina, već istorija razvoja privrede Srbije, kao preteče današnjih porodičnih firmi, pamti mnoge ugledne privrednike, poput porodice Dunđerski, Vajfert, Anastasijević i druge… Na žalost u velikim svetskim ratovima mnoge su stradale i nisu imale sudbinu poput današnjih porodičnih firmi, koje su svetski brendovi, a osnovale su ih porodice – Ford, Ferero, Mišlen, Henkel, Pežo, Morgan, Loreal i mnogr druge…

porodicni biznis evrope svet familybiz business economy europe world statistics mojabaza 2

Porodično preduzetništvo samo po sebi nosi visok nivo odgovornosti, a time i veću brigu. Ukoliko se bavite porodičnim preduzetništvom, verovatno je da više brinete od prosečnog preduzetnika, ne samo kako da kompaniji obezbedite opstanak na tržištu već i kako obezbediti kompaniju za buduće generacije.

Započeti, razvijati, održavati i proširiti porodični posao veliki je izazov kako za preduzetnika, kao osnivača porodičog posla, tako i za buduće generacije u porodici, koje taj posao nasleđuju.

Porodično preduzetništvo ima svoje nedostatke i prednosti, treba biti vešt, preskočiti sve prepreke i iskoristiti prednosti ovog načina poslovanja.

Prednosti porodičnog preduzetništva

  • Posvećenost i predanost poslu – svi članovi porodice imaju zajednički interes i cilj. Uključeni su u posao i rade radi lične satisfakcije i koristi, ali i koristi cele porodice. To dovodi do većeg zadovoljstva, manje stresa i lakše odluke kada je u pitanju ulaganje ličnog vremena i energije za postizanje zajedničkih ciljeva.
  • Kontinuitet znanja – kao prioritet u porodičnom preduzetništvu javlja se stalna potreba za prenošenjem znanja, veština i iskustava sa generacije na generaciju. U većini porodičnih poslova mlađi članovi porodice se veoma rano uključuju u biznis, tako da kontinuirano stiču znanja i praksu razvijajući se zajedno sa kompanijom.
  • Razumevanje – porodica ima obično više razumevanja i tolerancije kada su u pitanju lične potrebe članova, kao što su godišnji odmori, praznici, slobodni dani ali i finansijska satisfakcija.
  • Lojalnost – kao i u svakom poslu tako i u porodičnom preduzetništvu smenjuju se uspešni ali i manje uspešni periodi. U periodima krize ili stagnacije, veze koje postoje među članovima porodice dovoljno su jake da ih održe na okupu i pomognu da zajednički prebrode takav period i nastave dalje.
  • Zajednički motivi – uobičajno je da članovi porodice imaju iste ili slične sisteme vrednosti i motive koji ih pokreću, što u velikoj meri olakšava poslovanje i obezbeđuje uspeh.
  • Ponos i pouzdanost – porodične kompanije ulažu veoma velike napore u održavanju dobrih odnosa sa svojim klijentima, kao i u podizanje kvaliteta svojih usluga i proizvoda, jer se reputacija i ime porodične kompanije povezuje sa kvalitetom njihovog proizvoda ili njihove usluge.

Prednosti za samozapošljavanje članova porodice i zapošljavanje drugih su očekivane, jer su prednosti porodičnih firmi i u sledećim karakteristikama: predanost poslu i porodici, veliko znanje, fleksibilnost u vremenu, radu i novcu, razmišljanje na duži vremenski period, stabilna kultura, brzo menjanje odluka, pouzdanost i ponos.

Međutim, porodični biznis ima i „dečije bolesti“ – porodično rivalstvo, lične konflikte, loše upravljanje, loša kontrola troškova, sukobi interesa, odražavanje problema na posao, smena generacija, neformalnost, nedostatak discipline…

Ovi problem se mogu držati pod kontrolom i lako rešavati ukoliko se formira takva struktura upravljanja gde su jasno definisane uloge, odgovornosti, prava kao i interakcija svih učesnika u upravljanju kompanije. Da bi se problem lakše prevazilazili važno je, takođe, i što pre započeti sa obrazovanjem i edukacijom novih generacija u toj oblasti.

Da li ste znali?

U Japanu postoji hotel Nisijama Onsen Keiunkan, koji se nalazi u Jamanašiju, osnovan 705.  godine, a kroz istoriju su ga vodile 53 generacije jedne iste porodice. Svi ovi primeri ukazuju na izuzetan potencijal za zapošljavanje u porodičnim firmama, a posebno je važno naglasiti da u zemljama koje će se pridružiti EU, kao Srbija, porodične firme mogu biti stubovi razvoja preduzetništva i kapaciteti za nova radna mesta.

beautiful house kuca iz snova porodicni biznis familybiz mojabaza 2

Da li ste i Vi spremni da započnete porodični posao?

 

Podeli na mrežama: