fbpx

MOJA BAZA – BIZNIS PORTAL NOVE GENERACIJE

DOBRO DOŠLI U SVET

POSLOVNOG USPEHA!

Nakon završetka manifestacije EXPO 2027 u Surčinu, stambeno naselje za oko 4.500 stanovnika, koje predviđa Nacrt prostornog plana treće faze Nacionalnog fudbalskog stadiona, takođe će uključivati izgradnju osnovne škole i vrtića.

Planirana površina kompleksa za EXPO 2027 iznosi 113 hektara, a Prostorni plan III faze obuhvata dalji razvoj područja, uključujući infrastrukturu, prateće sadržaje i njihovu buduću funkciju nakon završetka manifestacije.

Kompleks će se sastojati od tri celine:

  • izložbenog prostora,
  • stambenog kompleksa sa smeštajnim kapacitetima, 
  • i komercijalnih sadržaja.

Izložbeni prostor imaće multifunkcionalni prostor za izložbe i kongrese, dok će stambeni kompleks, nakon završetka manifestacije, postati smeštaj za korisnike i zaposlene.

U okviru stambenog kompleksa, planirana je izgradnja osnovne škole i objekta predškolske ustanove sa kapacitetom od 270 dece.

Takođe, predviđena je izgradnja depandansa predškolske ustanove za dodatnih 80 dece. Očekuje se oko 540 dece školskog uzrasta, za koje je planirana jedna osnovna škola sa kapacitetom od 600 učenika.

Ukupna planirana površina za hotel kapaciteta oko 400 soba iznosi oko 23.585 m².

Ova inicijativa predstavlja sveobuhvatno planiranje prostora koji će imati dugoročne koristi nakon završetka manifestacije EXPO 2027.

Izvor: Zvanična fb stranica opštine Surčin

Foto: Fb stranica Surčin info

 

 
 
 
Podeli na mrežama: