fbpx

MOJA BAZA – BIZNIS PORTAL NOVE GENERACIJE

DOBRO DOŠLI U SVET

POSLOVNOG USPEHA!

O programu škole Malac Genijalac:

Škola mentalne aritmetike “Malac genijalac” predstavlja poseban program edukacije namenjen zdravom razvoju dečijeg mozga. “Malac genijalac” se zasniva na mentalnoj aritmetici, koja predstavlja provereni program razvoja mentalnih sposobnosti kod dece, a nastao je kao rezultat dugogodišnjeg rada psihologa, pedagoga i drugih stručnjaka iz oblasti edukacije i obrazovanja. Programi mentalne aritmetike potiču iz Istočne Azije i dugi niz godina su u širokoj upotrebi u više od 50 zemalja širom sveta.

Faze programa:

Početna faza se primenjuje za najmlađe polaznike. Cilj je da se upoznaju sa pojmom broja i nauče zakonitosti koje važe za brojeve od 1 do 100 (komplementarnost brojeva). U ovom period deca još uvek ne koriste abakus, već klasičnu školsku računaljku (10 nizova sa po 10 kuglica).

Prva faza – UPOTREBA SOROBANA (ABAKUSA)Abakus faza traje tokom početnih nivoa, na kojima se upotrebljava računaljka abakus. Računanje se sprovodi pomeranjem kuglica, pomoću prstiju leve i desne ruke. Težište je na finoj motorici i intenzivnim čulnim nadražajima (vid, sluh, dodir). Deca najpre posmatraju ono što im nastavnik pokazuje i slušaju uputstva, da bi zatim sama preduzela konkretnu radnju. Ovakavim metodom se pokreće intenzivni moždani process, jer su prstići neprestano u pokretu dodirujući kuglice. Time se aktiviraju taktilni nadražaji koji dalje stimulišu centre u mozgu stvarajući nove neuronske veze (sinapse). Korišćenjem prstiju obe ruke, istovremeno se aktiviraju obe moždane hemisfere i povećava kognitivni kapacitet. Zato se sa pravom može reći da logičke operacije na abakusu predstavljaju pravu moždanu gimnastiku, nešto poput čučnjeva ili sklekova za mozak!

Druga faza – MENTALNA ARITMETIKA I VIZUELIZACIJA,Faza mentalne aritmetike (暗算, jap. Anzan) počinje tokom viših nivoa na kojima se prestaje sa fizičkom upotrebom abakusa. Sada deca počinju da računaju napamet, zamišljajući abakus u sopstvenoj glavi. Posmatrajući, često možemo da vidimo kako i dalje pomeraju prste kao da koriste pravi abakus. Sposobnost vizuelizacije abakusa deca su razvila zahvaljujući aktivaciji desne hemisferi mozga, odgovornoj za maštu, fotografsko pamćenje i kreativnost. Jednom kada se ova sposobnost razvije moguće je dalje uvežbavati sve brže i komplikovanije računske operacije, a deči mozak se počinje ponašati poput pravog super računara.http://www.malacgenijalac.com/

Program NUMICON: NUMICON je popularan širom sveta, zahvaljujući konceptu u kome se proces učenja i razumevanja matematičkih pojmova odvija kroz dodir, slike i igru. Njime se deci na lak i zabavan način :

• objašnjava pojam broja i osnovne računske operacije
• nude velike mogućnosti za igru
• omogućava rad na različitim nivoima znanja
• elementi su kompaktni i deca ih lako mogu koristiti
• deca sa smanjenim pokretima ga takodje mogu lako koristiti
• materijali su atraktivni i lepi
• pogodan je za kolektivan i individualan rad
• razvija sposobnost mentalnog računanja bez upotrebe pomagala
• podstiče kognitivni razvoj i aktivacija obe moždane hemisfere

Numicon je namenjen svoj deci od 3 do 5 godina, koja žele da na lak i zabavan način upoznaju svet brojeva i steknu matematičke veštine.

Radionice se održavaju jedanput do dvaput nedeljno u trajanju od 1 do 2 časa.
Rad se sprovodi u manjim grupama od 6 do 8 polaznika.
Svakom detetu se obezbedjuje individualni pristup i garantuje uspeh.

INFO

Adresa: Kralja Aleksandra I 59Đ, Obrenovac
Telefon: 061/ 277 2259
e-mail: /
web: /

Podeli na mrežama: