fbpx

MOJA BAZA – BIZNIS PORTAL NOVE GENERACIJE

DOBRO DOŠLI U SVET

POSLOVNOG USPEHA!

Kompetitivna atmosfera na tržištu je jedan od faktora koji utiču na to da kompanije sačinjavaju strategije svojih poslovanja, imajući u vidu svaki detalj koji može eventuallno da utiče na njihovu uspešnost.

Iako značaj adekvatno uređenog poslovnog prostora nije novost, ovakva situacija dovodi do toga da se intenzivira i rad na adaptiranju prostorija kompanija potrebama poslovanja. Poslovni prostor utiče na rad kompanije na više od jednog načina.

S jedne strane, način na koji su kancelarije osmišljene i pažnja koju vlasnici kompanija pružaju njihovoj adekvatnoj opremljenosti direktno utiče na rezultate rada zaposlenih, a ovome dodatno mogu da doprinesu pažljivo odabrane boje i dekor koji motiviše.

S druge strane, prostorije u kojima kompanija posluje i u kojima dočekuje poslovne saradnike i klijente utiče na imidž datog poslovanja, što će nesumnjivo kasnije uticati i na uspeh koji će ono ostvarivati.

Funkcionalnost kao osnova dobro osmišljenog prostora

Funkcionalnost je u osnovi najvažnija odlika svakog dobro osmišljenog prostora, s tim što u slučaju sopstvenog doma imamo luksuz da se odlučimo za neki estetski efekat nauštrb funkcionalnosti.

U slučaju posllovnog prostora ovo ne bi smelo da se dešava i praktična strana uređenja prostora bi uvek trebalo da ima primat. Iako estetika ima svoj značaj i u kancelariji (o čemu ćemo kasnije govoriti), ona bi trebalo da bude u granicama diskretnog doprinosa atmosferi i da ne ide na štetu uslovima za rad koje prostor obezbeđuje zaposlenima.

Ukoliko imamo na umu da bi komadi nameštaja trebalo da se uklapaju kako međusobno, tako i sa slobodnim prostorom za kretanje radnika, a da pri tome svi elementi kancelarije budu svrsishodni, možemo postići valjanu funkcionalnost i u prostorijama manje kvadrature.

Adekvatna opremljenost kao neizostavan uslov za rad

Pe no što počnemo da razmišljamo o dekoraciji prostora, trebalo bi da u njega implemetiramo prostor za skladištenje kancelarijskog materijala i uopšte sav potreban kancelarijski pribor koji je u redovnoj upotrebi u toku randog procesa. Adekvatna opremljenost poslovnog prostora predstavlja jedan od osnovih uslova za rad, te o ovome ne bi trebalo govoriti u kontekstu postizanja boljih rezultata i veće produktivnosti, već kao o neophodnoj stavki koju je potrebno zbrinuti ne bi li radni proces uopšte mogao da se dešava.

Prilikom osmišljavanja poslovnog prostora je potrebno načiniti plan skladištenja potrošnog materijala, ne bi li kancelarije bile prohodne i funkcionalne, a prostor koji posećuju klijeni i saradnici uredan i reprezentativan. U zavisnosti od toga koliko se često pojedini artikli koriste u toku procesa rada, trebalo bi ih učiniti lako dostupnima, jer svakako želimo da izbegnemo nepotrebne stanke u radu koje bi njihov nedostatak mogao da izazove.

Elementi dekoracije koji doprinose produktivnosti

Dekoracija poslovnog prostora bi trebalo da bude takva da doprinosi željenoj atmosferi i eventualno stilu koji želimo da održimo u enterijeru, ali da ostane u granicama poslovnog i formalnog, da ne bude napadna i ne skreće fokus sa poslovnih pitanja i procesa rada. Želimo da izbegnemo dekoraciju kao distrakciju i imamo za cilj da je implementiramo u prostor tako da ona učini boravak u prostorijama kompanije prijatnim.

Ovo je razlog zbog kojeg su saksijske biljne najpopularniji elementi dekoracije u poslovnim prostorima. Zelena boja koja opušta čini atmosferu veoma prijatnom, a činjenica da su biljke izvor kiseonika čini ovaj dekorativni element višestruko korisnim za poboljšanje koncentracije i produktivnosti. Poigravanje osvetljenjem je takođe jedan od čestih načina dekorisanja poslovnih prostora iz prostog razloga što je adekvatna osvetljenost od izuzetne važnosti za rad.

Ukoliko ne raspolažemo sa dovoljno izvora prirodne svetlosti mi to moramo nadoknaditi dodatnim izvorima veštačke svetlosti, te je ovo moguće okrenuti i u korist estetike i opremiti prostor elegantnim ili modernim lusterima i lampama. Imajući za cilj pobiljšanje produktivnosti i rezultata rada, ovom prilikom ćemo takođe imati na umu da je nabolja zamena za prirodnu svetlost veštačka svetlost koja je imitira, dakle dolazi odozgo i ovo bi trebalo da bude kriterijum prilikom izbora izvora ovog osvetljenja.

Boje i zidni dekor

Boje imaju izuzetno veliku ulogu u uređenju prostora i uspostavljanju određene atmosfere. Tako ćemo, prema teoriji o uticaju boja na psihu, implementirajući plavu boju u prostor da postignemo osećaj sigurnosti i poverenja, narandžastom da sugerišemo kvalitet, a zelena će imati efekat kao intelektualni podsticaj. Ove boje ćemo u poslovni prostor najefikasnije implementirati prekrivajući njima zidove, iako isto možemo da postignemo i izborom nameštaja u željenim nijansama.

Zidni dekor, s druge strane, može podrazumevati i slike ili police sa biljkama, pri čemu slike ne bi trebalo da budu previše kompleksne i upadljive da ne bi predstavljale distrakciju, već je preporučljivo koristiti plakate sa motivacionim porukama i tome slično.

Ukoliko je pred vama opremanje i uređenje poslovnog prostora, imajte na umu da na ovaj način možete u nimalo zanemarljivoj meri da utičete na rezultate koje će vaša kompanija ostvarivati i na utisak koji će ona ostavljati na spoljne saradnike i klijente.

Prilikom uređenja kancelarije imajte u vidu različite načine na koje možete doprineti ukupnoj atmosferi i pristupite ovome sa više obazrivosti no što biste pristupili uređenju svog doma, budući da je ovo prostor sa konkretnom namenom i upravo toj nameni bi svi njegovi elementi trebalo da idu u prilog.

Pročitajte i ovo: https://mojabaza.com/4-stvari-o-kojima-treba-voditi-racuna-kod-uredjenje-poslovnog-prostora

Podeli na mrežama: