Средња економско-пословна школа Шабац

Adresa: Карађорђева 14 (иза Главне поште), први спрат
Grad: Шабац
Opština: Шабац
Telefon: 015 348 829, 015 343 626
Mobilni: 063 70 69 890, 065 69 57 196
E-Mail: sepsab@mts.rs
WEB: www.sepsab.edu.rs

ЕКОНОМИЈА И УГОСТИТЕЉСТВО

 • Економски техничар
 • Царински техничар
 • Финансијски техничар
  Правни техничар
  Техничар обезбеђења
  Трговински техничар
 • Туристички техничар
 • Кулинарски техничар
 • Угоститељски техничар
 • Троговац
 • Кувар
 • Посластичар
 • Конобар

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

 • Машински техничар
 • Машински техничар за компјутерско конструисање
  Машински техничар моторних возила (за рад у сервисима, техничким прегледима)
  Техничар машинске енергетике (за рад у електранама и топланама)
  Машински техничар мерне и регулационе технике
 • Машинбравар
 • Бравар
 • Аутомеханичар
  Заваривач
  Инсталатер
 • Металоглодач
 • Металостругар
 • Бравар-заваривач

ГРАЂЕВИНАРСТВО

 • Грађевински техничар за високоградњу
 • Грађевински техничар за нискоградњу
 • Грађевински техничар за хидроградњу
 • Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова
 • Зидар-фасадер
 • Армирач-бетонирац
 • Тесар
 • Керамичар-терацер-пећар
 • Декоратер зидних површина
 • Стаклорезац
 • Хидрограђевинар
 • Руковалац грађевинском механизацијом
 • Монтер суве градње

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ( V СТЕПЕН)

 • Пословног секретара,
 • Проценитеља штете у осигурању,
 • Организатора послова обезбеђења,
 • Трговински менаџер,
 • Туристички организатор,
 • Кувар специјалиста,
 • Посластичар специјалиста,
 • Конобар специјалиста,
 • Аутомеханичар специјалиста,
 • Бравар специјалиста,
 • Металостругар специјалиста,
 • Металоглодач специјалиста,
 • Зидар мајстор,
 • Тесар мајстор,
 • Армирач мајстор,
 • Бетонирац мајстор,
 • Изолатер мајстор,
 • Грађевински керамичар мајстор,
 • Молер фарбар мајстор, 
 • Грађевински гипсар мајстор,
 • Мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације,
 • Мајстор за грађевинску механизацију,
 • Пословођа за високоградњу, пословођа за нискоградњу и хидроградњу,
 • Пословођа за грађевинску механизацију,
 • Пословођа за грађевинска постројења, 
 • Грађевински техничар специјалиста за префабриковано грађење,
 • Грађевински техничар специјалиста калкулант,
 • Грађевински техничар специјалиста за водовод и канализацију,
 • Грађевински техничар специјалиста за архитектонске и просторне планове

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *