Новости код уписа непокретности у катастар

НОТАРИ ЋЕ ОБАВЉАТИ УВИД У КАТАСТАР, ОВЕРАВАТИ УГОВОРЕ ДИГИТАЛИЗОВАТИ ИХ И ОВЕРАВАТИ ГА ДИГИТАЛНИМ ПОТПИСИМА И СЛАТИ У РГЗ  Уместо

Detaljnije...