Skulpture, crteži i slike akademske vajarke i slikarke Marine Petrov

Grad: Beograd
Mobilni: 064 4000 545
E-Mail: pavlovicmary811980@gmail.com

Obezbedite sebi deo umetnosti. Skulpture su od belog i sivog mermera. Raznih formata. Otporne su na zub vremena. Oplemenjuju vaš životni i radni prostor.

O autoru:

Marina Pavlović Petrov 1980., Kruševac. Diplomirala na fakultetu umetnosti Priština 2004. Na vajarskom odseku. Postiplomske studije završila ns istom fakultetu. (skulpturu u kamenu). Učestvovala na mnogim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. I tri samostalne izložbe. Član ULUKA od 2014. Član ULUSA od 2018.

Odabirom materijala i tehnike istraživanjem njihovih relacija vodjena početnom zamisli i unutrašnjom energijom stvaram jasno oblikovanu celinu kriz ciklus skulptura i crteža. Lična poetika mog stvaralaštva ogleda se u usaglašavanju manuelnog i misaonog u postupku stvaranja gde izborom oblika i linija oživljavam formu. Glatkim i oblim površinama prožetim pukotinama, urezima i rustično obradjenim detaljima želim da istaknem kontrast suprotnosti koji se prepliću i spajaju u jedno sugerišući na dinamiku unutar same kompozicije naspram naizgled spoljašnje mirnoće zaustavljenog trenutka. Pod uticajem prirodnih oblika moje forme dobijaju biomorfni karakter.

Skulpture:

Crteži:

Slike: