Radim u medijima, šta znači reč medij?

Reč medij vodi poreklo od latinskog izraza medium što u bukvalnom prevodu znači nešto što se nalazi u sredini, odnosno nešto što predstavlja sredina. Glavni zadatak medija je prenošenje raznih vrsta informacija širokoj javnosti.

Dakle, medij predstavlja komuniciranje sa ljudima putem različitih medijskih elemenata kao što su televizija, internet i mnogi drugi. Zbog količine kvalitetnih i važnih informacija mediji imaju veliki značaj u životu svakog čoveka. U svetu u kome danas živimo od velike je važnosti biti informisan i aktivno učestvovati u javnom životu . Ako posmatramo na koji način mediji utiču na život ljudi shvatićemo da postoje pozitivne i negativne strane medijskog uticaja. Pozitivne strane medija su vidljive u količini kvalitetnih i važnih informacija za život svih ljudi.

Na primer, ukoliko se u novinama može pročitati zanimljiva informacija iz oblasti nauke ili ako se na televiziji može videti sportska emisija to svakako predstavlja pozitivnu stranu medija. Sa druge strane, postoje i izvesni negativni elementi, a to mogu biti manipulacije, zloupotrebe ili neistinite informacije koje se pjavljuju u medijima.

Pojam mas media (masovni medij) predstavlja onaj medij koji je kreiran tako da privuče pažnju što većeg broja publike. Javnost tu pažnju može obezbediti zanimljivim vestima objavljenim u novinama, na televiziji, radiju ili uz pomoć drugih medijskih elemenata. Izvor sa interneta: Anica Mrdaković)

 Po drugom tumačenju, mediji je termin koji se koristi da bi se označile one strukture u društvu koje postoje da bi komunicirale sa širom javnošću. Termin mediji se počeo koristiti dvadesetih godina prošlog veka sa proširenjem prisustva štampanih glassila i radija koje su te decenije počele da dostižu daleko veću javnost (na državnim nivoima). Negativne konotacije medija se vezuju uglavnom za stvarajnje kulture društvenog istomišljeništva u kojima grupe u društvu postaju više podležne medijskim manipulacijama.

Postoje različite medijske organizacije, kao na primer SEEMO (Medijska organizacija jugoistočne Evrope), Preuveličana ili lažna vest u medijima nekada se nazivala novinarska patka, danas se naziva SPIN.

Svi žele da se bave spinovanjem, niko ne želi da kaže da pušta lažnu vest u medijima. Posledice spinovanja dobro su nam poznate.

Mediji označava množinu od medijum. To je svaki materijal koji služi za smeštanje ili prenos podataka. Mediji mogu biti magnetni, kao što su meki ili čvrsti disk, optički, kao CD disk ili magnetno-optički disk, papir pri štampanju i elektronski kao što je Moja baza.