fbpx

MOJA BAZA – BIZNIS PORTAL NOVE GENERACIJE

DOBRO DOŠLI U SVET

POSLOVNOG USPEHA!

Predškolska ustanova “Dečija zemlja čuda” – otvaramo novi vrtić na odličnoj lokaciji na granici opština Zemun i Novi Beograd, u ulici Klare Cetkin br.7.

Stojimo vam na raspolaganju sa adekvatno opremljenim objektima. Posedujemo multifunkcionalni prostor za vaše mališane, kao i za vas roditelje.

SUBVENCIJE
PU Zemlja čuda je akreditovana predškolska ustanova od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog Razvoja i podleže subvencijama, tj. naknadi dela troškova prema roditeljima

 U ponudi izdvajamo sledeće:

  • BESPLATNA ADAPTACIJA DECE!
  • jasle (vaspitno obrazovni rad sa decom do 3 godine)
  • vrtić (vaspitno obrazovni rad sa decom uzrasta od 3 do 5.5 godina)
  • pripremno predškolski program (za uzrast od 5.5 godina do polaska u školu)
  • učenje engleskog jezika (po potrebi španski, nemački, ruski,…)
  • fizičke i sportske aktivnosti

Predškolska Ustanova “Dečija zemlja čuda” je privatna ustanova čiji je program akreditovan i odobren od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Sa našim dragim mališanima rade visoko kvalifikovani vaspitači, sa dugogodišnjim iskustvom i pravim, pedagoškim pristupom kako bi njihovo odrastanje i razvoj tekao što bezbrižnije i lepše.

JASLICE (do 3 godine)
Vaspitno obrazovni program za jaslenu grupu vrši se stvaranjem povoljne sredine u kojoj će dete sticati iskustvo, otkrivajući sebe i svet koji ga okružuje. Osnovni zadaci ovog programa su unapređenje celokupnog telesnog, intelektualnog i socio-emocionalnog razvoja.

VASPITNO OBRAZOVNI PROGRAM SA DECOM (od 3 do 5.5 godina)
U ovom programu se podstiču i usmeravaju sve vrste dečijih saznajnih aktivnosti kojima se stiče, produbljuje i proširuje iskustvo dece i prenose im se odabrana saznanja iz svih oblasti životnog stvaralaštva. Ovaj program je stvoren posebno za roditelje, njihove ideje, potrebe i neposredno učešće.

PRIPREMNO PREDŠKOLSKI PROGRAM (od 5.5 godina do polaska u školu)
Predškolsko vaspitanje je nastavak i dopuna porodičnom vaspitanju. Ovaj program ima funkciju da omogući stvaranje sredine koja će poštovati osobenosti deteta, uvažavati njegove potrebe i podsticati celokupan psihofizički razvoj deteta. U godini pred polazak u školu ostvarivanje programa se odvija tokom celog dana i traje 9 meseci. 

PU “Dečija zemlja čuda” posvećuje veliku pažnju fizičkim i sportskim aktivnostima, jer verujemo da je veoma važno sve aktivnosti kanalisati u pravom smeru za zdrav i pravilan razvoj deteta. Stoga, sarađujemo sa školom fudbala, školicama sporta, organizujemo odlaske u pozorišta, bioskope, druge vrtiće, muzeje, izlete, letovanja, zimovanja, kamp vikende.

DODATNI PROGRAMI

Logopedski čas, časovi engleskog jezika, karate i ples.

Kontaktirajte nas na dobro poznate brojeve telefona:
065/999-08-06
063/201-852

 
ADRESAUlica Klare Cetkin 7 zemun-Novi Beograd
TELEFON065/999-08-06, 063/201-852
e-mailpudecijayemljacuda@gmail.com
webwww.vrticzemljacuda.com
Podeli na mrežama: