fbpx

MOJA BAZA – BIZNIS PORTAL NOVE GENERACIJE

DOBRO DOŠLI U SVET

POSLOVNOG USPEHA!

Ako želite da sačuvate porodičnu tradiciju Vaših predaka, ili Vašim potomcima ostavite u zaveštanje svoje lično obeležje, tradiciju koja počinje sa Vama, u tome Vam može pomoći savremena grafička komunikacija i primenjena grafika, u stilu tradicije vizuelnog simboličkog izražavanja. Ukratko rečeno – to je grb.

Možda i Vi možete imati svoj grb, kao i Vaš grad, ukoliko ga već od davnina nema. Grb je kao pojam deo i naše tradicije i identiteta, deo naše potisnute tradicije, ali tradicije kojoj se sada možemo slobodno vratiti. A lični, porodični grb, kao i grb Vašeg grada, je nešto što je samo Vaše, odraz Vašeg identiteta, Vaše ličnosti, Vašeg uspeha ili uspeha Vaših bližih i daljih predaka. Likovni prikaz koji odslikava Vas, i po čemu bi Vas drugi prepoznavali.
Da li ste znali da ne morate biti plemićkog porekla da biste imali pravo na svoj grb? Ali, nešto ipak morate ispunjavati, a to je predmet razgovora od obostranog interesa.

porodicni-grb-izrada-family-biz-nasledje-tradicija-poreklo-porocinostablo-heraldika-stis-obelezje-vitez-znak-srednji-vek-srbija-srpski-mojabaza

O grbu kao pojmu

Grbovi su tradicija svih evropskih naroda zapadne Evrope, gde su i nastali (XII vek) kao i Vizantije i naših krajeva (XIV vek). Prvobitna namena grba bila je raspoznavanje ratnika – učesnika u turnirima, kada su glava, lice i telo bili potpuno pokriveni oklopom. Ubrzo su grbovi počeli da predstavljaju likovno-simboličke identifikacije feudalnih porodica i pojedinaca (na štitu, oružju, odeći i sl.). Pun zamah u smislu upotrebe grbovi doživljavaju tokom Krstaških ratova.
Grb se sastoji od štita na kome je grbovna slika, šlema (kacige), čelenke, plašta (pokrovca), motoa, i drugih obeležja. U sastav grba mogu da uđu i odlikovanja (ranije znakovi viteških redova), koji se najčešće prikazuju oko štita. Štit je jedini obavezni deo grba, dok pratećih elemenata može, a i ne mora biti. Grbovna kompozicija sastoji se od geometrijskih oblika, stilizovanih životinja, mitskih bića, biljaka i tako dalje, a odnosi boja i figura na grbu određeni su nizom strogih i striktnih pravila i heraldičkih zakonitosti. Današnja grbovna ornamentika i simboli ponekad sadrže odraz našeg vremena, ali uglavnom čuvaju duh tradicije.

Neka porodična tradicija POČNE OD VAS!

grb-izrada-heraldika-mojabaza-porodicni-tradicija-familybiz-obelezje-simbol-zastitni-znak-logo-redizajn-dizajngrb-dizajniranje-srednji-vek2izradagrba-porodicni-grbovi-coatofarms-shield-ancestry-poreklo-porodica-familytree-heraldika-heraldic-mojabaza-biznisportal

Mi Vam možemo pomoći oko izrade vašeg ličnog i porodičnog obeležja.

Kontaktirajte nas na mejl: thetravelux@gmail.com

SMS, Viber: +381 64 14 71 542

Podeli na mrežama: