fbpx

MOJA BAZA – BIZNIS PORTAL NOVE GENERACIJE

DOBRO DOŠLI U SVET

POSLOVNOG USPEHA!

Procenjuje se da u SAD trenutno živi 74 miliona ljudi koji su rođeni pre 1960. godine. To su tzv. bejbi bumeri. Iako su blisko povezani sa milenijalcima, bejbi bumeri su oni koji najviše troše u američkoj ekonomiji. Njihova kupovna moć utiče na rast poslovanja, nova radna mesta, i druge faktore koji su doveli do procvata američke ekonomije.

U domenu elektronske trgovine, bejbi bumeri, na žalost, često su tretirani kao sekundarna publika. Ipak, istraživanja pokazuju da bumeri kupuju i poručuju online više nego ikada do sada.

Kao posledica toga, promena ovih navika u kupovini dovodi do stvaranja proizvoda i usluga koje se poklapaju sa njihovim potrebama.

Kako se tehnologija i kanali komunikacije ubrzano razvijaju, moderni markertari moraju da prilagode svoju strategiju kako bi ostali u igri. U tekstu koji sledi objašnjeno je ko su bejbi bumeri i zašto ih itekako treba imati na umu kod izrade marketing strategije neke firme.

Ko su bejbi bumeri?

Pre nego što se firme obrate specifičnoj ciljnoj grupi na tržištu, prvo moraju da shvate njihove karakteristike i navike. Tako je dobro da se oblikuje idealan kupac iz te ciljne grupe.

Idealan kupac predstavlja oličenje tipičnog predstavnika ciljne grupe po demografskim i psihosociološkim kriterijumima, koji je uvek spreman da kupi ili preporuči vaš proizvod ili uslugu. Važno je naglasiti da starost nije jedini factor koji definiše ovu generaciju.

Bejbi bumeri su tokom svog života na svojoj koži osetili velike političke, socijalne i ekonomske promene. Kao najbrojnija populacija u vreme kad su se rađali, bumeri su doprineli značajnom ekonomskom razvoju i napretku čovečanstva.

Sa izgrađewnom svešću o doprinosu globalnom ekonomskom razvoju čovečanstva i ogroman marketinški potencijal, pogledajmo šta ustvari čini bejbi bumera.

  1. Ljudi rođeni između 1946. i 1964. godine

Nakon Drugog svetskog rata, čovečanstvo se susrelo sa naglim porastom stanovništva ili tzv. BUM- om. Oa nova generacija, često znana i kao bejbi bumeri ili bumeri, odnosi se na ljude rođene između 1946. i 1964. godine.

  1. Među najbrojnijih starosnim grupama

Smatra se da je u SAD, na primer, tokom navedenog perioda rođeno oko 79 miliona ljudi.

Taj broj daleko prevazilazi tzv. TIHU generaciju sa 47 milinona, te GENERACIJU X koja u SAD broji oko 55 miliona ljudi,

Iako se prprocenjuje da trenutno ima oko 72 miliona MILENIJALACA i da će brojčano nadvladati bumere, bumeri, kao najbrojnija starosna grupa u SAD, 

ima veliku kupovnu moć i značajno utiče na razvoj ekonomije kompletnog čovečanstva.

  1. Vole da troše

Kako je i dalje veliki broj bumera radno aktivan, njihov udeo u ekonomskom rastu i dalje utiče na globalna ekonomska dešavanja.

Bumeri su prva generacija ljudi koja je produžila radni vek stanovništva.

To znači da većina njih ZLATNO DOBA i dalje provode radno aktivni.

Ova promena u načinu životna odražava dovodi do uvećanja prihoda i veće kupovne moći.

Članak je preveden sa sajta www.groovecommerce.com

Pročitajte i druge članke sa našeg portala: https://mojabaza.rs/mojabaza.com/category/hrana-i-recepti/

Podeli na mrežama: