Prevodilačka Agencija Popović – sudski tumači

Adresa: Hercegovačka 38a
Grad: Beograd
Opština: Zemun
Telefon: +381.11.373.1734 , +381.11.408.3043
E-Mail: office@sudski-tumaci.rs
WEB: www.sudski-tumaci.rs/srpski
Prevodilačka Agencija Popović – sudski tumač i prevodilac
Nudimo profesionalne prevode sa overom sudskih tumača po povoljnim cenama kao i besplatnu procenu, bespaltnu dostavu prevoda i svaki prevedeni dokument u dva primerka. Prevodimo i overavamo lična dokumenta kao što su diplome, svedočanstva, izvode iz matičnih knjiga, potvrde, ugovore, uvernja i slično, pravna i sudska dokumenta, dokumentaciju društava, tehničku dokumentaciju, medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, ostala stručna dokumenta, spise, sertifikate, rešenja i sl. Dosledno garantujemo odličan kvalitet usluga prevođenja.

Kao jedna od vodećih prevodilačkih agencija u zemlji uspostavili smo odličnu komunikaciju sa pojedincima, vodećim stranim i domaćim firmama. Sa visokokvalifikovanim sudskim tumačima I prevodiocima za engleski jezik, nemački jezik, italijanski jezik, francuski jezik, španski jezik, itd., obezbedićemo vam stručne prevode iz svih oblasti u kratkom vremenskom roku uz garantovanje visokog kvaliteta prevoda.

maja popovicprevodilac kancelarija

maja popovic sudski tumac kancelarija logo