Kategorija: Magazin

zlatni glasovi 1

Шеснаести по реду Фестивал народне музике “Златни гласови 2018” биће одржан у петак, 8. јуна. Фестивал се одржава у прелепом и романтичном амбијенту, на јединственој Летњој позорници у Бојчинској шуми Прогар, недалеко од Београда.

zlatni glasovi 2018

Циљ манифестације првенствено је очување српске песме и њен изворни звук од налета све присутнијег турбо-фолка, кича и шунда.  Захваљујући великом ентузијазму и жељи организатора на челу са господином Душаном Дукијем Јовановићем, овај сабор народне музике претендује да постане једна од најзначајнијих музичких манифестација народне музике у Србији.  Организацију фестивала су подржали и Културни центар Сурчина и општина Сурчин.

Ове године фестивал је такмичарског карактера.  Учесници ће се такмичити за награде за најлепши текст, аранжман, музику; награде публике, слушалаца и медијских покровитеља; награде за песме у традиционалном маниру…

На фестивалу учествују певачи из Србије, Републике Српске и Хрватске, који ће се представити са новим песмама које су снимљене по први пут за овај фестивал.

На њему ће бити подељена признања за неке раније учеснике, сараднике и пријатеље, који су дали свој допринос наступом, али и у организацији фестивала.

Специјални гости вечери биће Драган Крстић и Славко Максимовић.
За вођење програма задужен је Томи Тодоров.
Програм почиње од 19.30 часова.  Добродошли!
upis-nepokretnosti-u-katastar

НОТАРИ ЋЕ ОБАВЉАТИ УВИД У КАТАСТАР, ОВЕРАВАТИ УГОВОРЕ ДИГИТАЛИЗОВАТИ ИХ И ОВЕРАВАТИ ГА ДИГИТАЛНИМ ПОТПИСИМА И СЛАТИ У РГЗ

upis-nepokretnosti-u-katastar

 Уместо на шест, све на једном месту! Упис некретнине у катастар прелази код нотара, а ево колико ће вас то коштати

Уместо обилазака шест шалтера и неколико одлазака у банку и пошту, сви они који од 1. јула ове године буду куповали некретнине, читав посао ће моћи да обаве на једном месту – код нотара.

Управо то ће омогућити Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова који јесрпским парламент усвојио 28.05.2018. год.

Највећу корист од ове новине имаће грађани и привреда, односно сви они који купују или продају непокретности, јер би требало да омогући њихов лакши и бржи упис у катастар.

Шетња од шалтера до шалтера

Ситуација је тренутно таква да онај ко купује некретнину, само да би се уписао у катастар, мора чак шест пута да обилази разноразне шалтере. Најпре, потребно је отићи на шалтер Републичког геодетског завода (РГЗ), како би се поднео захтев за извод из катастра. Након тога, поново се долази у РГЗ како би се подигао извод из катастра, а потом и код нотара на оверу уговора о купопродаји некретнине.

Међутим, ту није крај јер следи поновни одлазак у РГЗ са овереним уговором ради уписа у катастар непокретности, па до Пореске управе где се регулише плаћање пореза на пренос апсолутних права, и на крају одлазак на шалтер општине на којој купац живи због плаћања пореза на имовину. На све ово, треба додати и неколико одлазака на шалтере банака или поште како би се платиле потребне таксе и порези.

Једно место – нотар

Ово “шалтерисање” које одузима пре свега време, биће значајно скраћено јер ће убудуће нотар обављати све ове послове за купца. Тачније, јавни бележници ће сада и обављати увид у катастар непокретности, оверавати уговор о купопродаји, дигитализовати уговор и оверавати га дигиталним потписима и слати у РГЗ.

Такође, обавеза “скинута са леђа” грађана, је и та што РГЗ уписује у катастар све шта је потребно, али и шаље уговор Пореској управи и општинској администрацији због плаћања пореза. Практично, сви послови које су до сада обављали купци и продавци, обављаће службе независно од њих.

Краћи рокови

Како се наводи у закону, када се упис обавља преко е-шалтера, рок за поступање се скраћује на пет радних дана (тренутно је он око 15 дана). До тога ће се доћи тако што службеници у катастру више неће проверавати чињенице које је утврдио јавни бележник, као што је до сада био случај.

Такође, законом се утврђује и обавеза РГЗ да, на захтев обвезника (на пример купца), достави и лист непокретности и копију плана изда преко е-шалтера у року од 24 часа од дана подношења захтева. Прописано је и да су нотари дужни да исправе које су заправо правни основ за упис у катастар непокретности, по службеној дужности, преко е-шалтера доставе у року од 24 часа.

Трошкови

Све ово, бар како пише у закону, не би требало да створи веће додатне трошкове грађанима и привредницима.

Ипак, наводи се да постоји могућност повећања трошкова по основу награде јавном бележнику за дигитализацију исправа, односно “за радње предузете ради уписа у катастар на основу тих исправа”, која би оквирно могла да износи око 1.690 динара.

Иначе, такса која се у свху уписа непокретности у катастар тренутно плаћа (за стан) износи 4.810 динара.

Предности

Као једна од предности ове новине наводи се и то што ће ризик који сада постоји у вези са уписом права у катастар бити елиминисан. Илустрације ради, спречиће се ситуације да се покрене принудна наплата над неком некретнином која је купцу већ продата.

Ко ће имати користи

У закону се наводи да ће ове новине утицати и на подносиоце захтева за упис у катастар, односно “на десетине хиљада физичких и правних лица на годишњем нивоу, од којих велики број по усвајању овог закона неће бити упућени на интеракцију са Службом за катастар непокретности, већ ће за њих то обављати јавни бележници, јавни извршитељи, адвокати и остали”.

Осим тога, утицаће и на јавне бележнике, извршитеље и друге имаоце јавних овлашћења, адвокате, геодетске организације који овим законом добијају “посебна права у приступу услугама Службе за катастар непокретности која до сада нису имали”.

Боља позиција на “Дуинг бизнис” листи

Новине о упису у катастар почетком априла најавиле су премијерка и потпредседница владе Ана Брнабић и Зорана Михајловић. Тада је речено да ће ова реформа директно утицати на побољшање позиције Србије на “Дуинг бизнис” листи Светске банке, на којој се данас налази на 43. месту на свету.

Како би и у пракси заживеле ове новине, потребна је координација и увезивање три министарства (Грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, правде и финансија), и четири државне институције (Јавног бележника, Катастра, Пореске управе и Канцеларије за е-управу).

Извор „Вебсајт Блиц“

pitajte-advokata

Pre nego što definišemo pojam nematerijalne štete, objasnićemo nekoliko osnovnih pojmova o samoj šteti.

Prema čl. 155.Zakona o obligacionim odnosima (u daljem tekstu: ZOO) šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha – (nematerijalna šteta).

Štetnik (dužnik naknade štete) je lice koje je prouzrokovalo štetu.

Oštećeni ili žrtva (poverilac naknade) je lice kome je prouzrokovana šteta.

Zastarelost – potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kada je oštećenik saznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo (subjektivni rok). U svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kada je šteta nastala (objektivni rok). Potraživanje naknade štete nastale povredom ugovorne obaveze zastareva za vreme određeno za zastarelost te obaveze (ZOO, čl. 376.).

Posle nastupanja zastarelosti prava da zahteva naknadu štete, oštećenik može zahtevati od odgovornog lica, po pravilima koja važe u slučaju sticanja bez osnova, da mu ustupi ono što je dobio radnjom kojom je prouzrokovana šteta (ZOO, čl. 209.).

Svako je dužan da se uzdrži od postupaka kojima se drugom može prouzrokovati šteta (ZOO čl. 16.).

Vrste štete

Materijalna i nematerijalna šteta – materijalna šteta nastaje na imovinskim (materijalnim) dobrima; nematerijalna šteta nastaje na neimovinskim dobrima (život, zdravlje, fizički i psihički integritet, čast, sloboda, ugled itd.)

 Dakle, pod nematerijalnom štetom se podrazumeva pretrpljeni fizički bol, psihički bol i strah.

Svako lice koje je oštećeno u nekom događaju, na način da su se u konkretnom slučaju posledice tog događaja manifestovale na neki od napred navedenih načina (fizički bol, psihički bol i strah), ima pravo na naknadu nematerijalne štete, odnosno na pravično obeštećenje.

Preciznije rečeno, nematerijalna šteta se dosuđuje za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljen strah, za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja opšte životne aktivnosti, nastale naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica, a u kojim slučajevima će postupajući Sud, oštećenom dosuditi pravičnu novčanu naknadu, sve u skladu sa čl. 200.ZOO.

Najčešći primeri u praksi:

Nematerijalna šteta se najčešće javlja u obliku pretrpljenog straha i pretrpljenog fizičkog bola. Nematerijalna šteta ove vrste se najčešće javlja prilikom pretrpljene saobraćajne nezgode, prilikom ujeda psa ili mačke, pada na ulici usled leda, neočišćenog snega, propadanja u šaht i dr. Ipak dva najčešća slučaja sa kojima se srećemo u praksi su saobraćajna nezgoda i ujed psa ili mačke, kojima ćemo ovom prilikom posvetiti najviše pažnje.

1)    Saobraćajna nezgoda i nematerijalna šteta

Ukoliko ste na neki način oštećeni u saobraćajnoj nezgodi, mimo činjenice da ste ostvarili pravo na naknadu pretrpljene materijalne štete, u određenim slučajevima imate pravo i na naknadu nematerijalne štete, koja je često veća od materijalne štete koju ste već naknadili. Radi lakšeg razumevanja ove situacije, pokušaćemo istu da razjasnimo na jednom jednostavnom primeru.

Zamislimo saobraćajnu nezgodu u kojoj su učestvovala dva vozila, označićemo ih sa „vozilo A“ i „vozilo B“. U „vozilu A“ su se nalazila dva lica (vozač i putnik), a u „vozilu B“ su se nalazila tri lica (vozač i dva putnika). Pretpostavićemo da je vozač „vozila A“ skrivio predmetnu saobraćajnu nezgodu.

Uzimajući u obzir činjenicu da je vozač „vozila A“ skrivio predmetnu saobraćajnu nezgodu, pravo na naknadu nematerijalne štete imaju: putnik iz „vozila A“ i vozač i dva putnika iz „vozila B“, shodno činjenici da vozač „vozila B“ u ovom slučaju nije uticao na nastanak predmetne saobraćajne nezgode.

Zavisno od pretrpljenih posledica, sva napred navedena lica imaju pravo na naknadu određenog vida nematerijalne štete. Najčešći vidovi nematerijalne štete u ovom slučaju su: pretrpljeni fizički bolovi, pretrpljen strah, dok se u ozbiljnijim slučajevima javljaju pretrpljeni duševni bolovi zbog umanjenja opšte životne aktivnosti, nastala naruženost, a kao najteži oblik – smrt bliskog lica. U slučaju smrti bliskog lica, pravo na naknadu nematerijalne štete imaju svi članovi porodice preminulog lica (naravno bez obzira što nisu učestvovali u saobraćajnoj nezgodi) koja nikako ne može da nadomesti ovaj gubitak, ali svakako može da se iskoristi.

2) Ujed psa ili mačke i nematerijalna šteta

Ujed psa ili mačke, predstavlja mnogo jednostavniju situacija od saobraćajne nezgode. Kao najčešći vid nematerijalne štete javljaju se pretpljen strah, pretrpljen fizički bol i nastala naruženost. Naravno, pravo na naknadu ovog vida nematerijalne štete ima samo osoba koju je pas ujeo, a jedino pitanje koje se postavlja u ovom slučaju je protiv koga pokrenuti postupak. Da li treba da se tuži vlasnik psa tj. mačke ili nadležni JKP, odnosno grad.

 Ovde dajemo uputstva šta uraditi u slučaju da dođe do napada ili ujeda psa lutalice.

U toj situaciji građanin treba da postupi na sledeći način:

1. Da se javi nadležnoj zdravstvenoj ustanovi radi pregleda sa napomenom da je u pitanju ujed psa ili mačke. Nakon inicijalnog pregleda ukoliko postoje povrede, lice se upućuje na Infektivnu kliniku, radi dalje analize (primanje vakcine protiv besnila).

2. Infektivna klinika po službenoj dužnosti obaveštava “Veterinu Beograd” u cilju pronalaženja konkretnog psa.

Po pribavljenoj medicinskoj dokumentaciji građani se mogu obratiti Komisiji za naknadu štete od povrede nanesene od nevlasničkih pasa, koja radi pri Sekretarijatu za privredu Grada Beograda radi sporazumnog rešenja ili drugoj nadležnoj službi ukoliko se ujed dogodio na teritoriji nekog drugog grada.

Praksa je da su iznosi koje Grad Beograd predloži oštećenima višestruko niži nego iznosi koje oštećeni ostvare u sudskom postupku. U pitanju je postupak za naknadu štete, koja može biti materijalna (ukoliko ste bili na bolovanju) i nematerijalna na ime pretrpljenih fizičkih bolova, pretrpljenog straha i duševnih bolova u slučaju naruženosti koji se dosuđuju najčešće pripadnicama lepšeg pola.

Sam postupak traje od dve do tri godine i u istom je neophodno veštačenje oštećene od strane veštaka medicinske struke i to na okolnosti povrede i pretrpljenog straha. Dosadašnji iznosi koji se naplaćuju kroz sudski postupak je od 100.000 dinara, pa na više u zavisnosti od povreda i pretrpljenih duševnih bolova. Advokati ukazuju da ukoliko pas nije lutalica već pas koji ima vlasnika naknadu štete potražujete od vlasnika, a ne od grada koji odgovara samo u slučaju pasa lutalica.

Preporuka advokata je da ukoliko se odlučite za sudski postupak angažujete stručnu pomoć koja će na najbolji način uspeti da zaštiti vaše interese i uvek je dobro da imate nekog svedoka, jer mnogi ljudi zloupotrebljava ovu mogućnost.

Za kraj ostaje najzanimljivije pitanje, a to su troškovi koji prate ove vrste postupaka. Zakon dozvoljava advokatima da sa svojim klijentima ugovore naknadu u vidu procenta od naplaćene glavnice, s tim da ugovoreni procenat ne može biti veći od 30%, ali može biti i manji. Shodno današnjim prilikama, jasno je da je rad na procenat najpopularniji vid finansiranja punomoćnika.

Visina obeštećenja:

Član 200. ZOO-a, predviđa pravičnu novčanu naknadu, nezavisno od naknade materijalne štete kao i u njenom odsustvu, te ostavlja postupajućem Sudu da njenu visinu opredeli od slučaja do slučaja. Činjenica je da postupajući Sudovi dosuđuju određene iznose u skladu sa aktuelnom Sudskom praksom, a kao najmanji iznosi se dosuđuje oko 50.000,00 dinara u slučajevima pretrpljenog straha usled ujeda psa ili mačke. Naravno iznosi koji se dosuđuju na ime naknade nematerijalne štete kao posledice saobraćajnih nezgoda su dosta veći i mogu da dostignu čak i do nekoliko hiljada eura u najdrastičnijim primerima.

(Autor teksta je pravni zasstupnik Moja baza adv. Svetlana D. Ristić, kontakt telefon: 060 146 50 50)

obrenovac crkva svetog duha

Gradska opština Obrenovac i Crkvena opština Obrenovac obeležile su svoju slavu Silazak Svetog Duha na apostole – Trojice.

Tim povodom je, uz sasluženje većeg broja sveštenika, u obrenovačkoj crkvi u nedelju, 27. maja, služenaje  Sveta arhijerejska liturgija, posle čega je organizovana litija.

U litiji su, tradicionalno, osim sveštenstva i predstavnika opštine, učestvovali i građani Obrenovca, kao i učesnici Dečjeg festivala folklora.

Litija se kretala uobičajenom trasom, ulicama Kralja Petra, Vuka Karadžića i Miloša Obrenovića. Tokom litije čitane su molitve za mir, napredak i blagostanje stanovnika Obrenovca.

obrenovac slava grada

Episkop australijsko-novozelandski Siluan, vladika Milutin, kao i predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković poželeli su svim građanima srećnu slavu i čestitali praznik.

Povodom krsne slave opštine svečano je otvoreno još jedno obnovljeno dečije igralište, a reč je o igralištu u naselju “Staro igralište” u blizini vrtića “Ciciban”.

Na svečanom otvaranju u nedelju svi posetioci imali us priliku da uživaju u zabavnom program dok su se mališani zabavljali na novom toboganu, ljuljaškama, klackalicama I vrteškama.

obrenovac folklor slava

Povodom opštinske slave, Obrenovac je bio domaćin tradicionalnog dečijeg festivala folklora.  Festival je održan na igralištu “Mala Raba”, a nakon nastupa folkloraša održan je koncert polaznika škole gitare Zorana Zečevića sa gostima.

Obrenovac je prvu crkvu dobio 1824. godine, dok je današnja crkva Silaska Svetog Duha na Apostole sagrađena 1869-70. godine.

U njoj je sedište parohijskog namesništva.

Duhovi, Trojica, Silazak Svetog Duha na Apostole, praznik je koji predstavlja rođendan hrišćanske Crkve.

Praznuje se 50. dan posle hrišćanske Pashe (Vaskrsa), pa se zove i Pedesetnica. Tada se svetkuje i spomen na Silazak Svetog Duha na Apostole.

Ovaj hrišćanski praznik odgovara jevrejskom prazniku Pedesetnice, koji se svetkovao kao Praznik sedmica (nedelja) ili Praznik žetvi, isto u 50. dan posle Pashe.

 

 

 

стара бежанија 1

У недељу, 27.05. 2018. Бежанинци су прославили први дан сеоске славе ДУХОВИ.  Овогодишњи домаћин славе је Милан Матковић са супругом Марином. Славље је почело Светом Литургијом у храму Св. Ђорђа, настављено Свечаном Литијом, поподне на стадиону ФК “Бежанија” одиграна је утакмица између ОШ “Милан Ракић” и “Јован Ст. Поповић” у оквиру Меморијала Бошка Шљивара Тенте.

стара бежанија 1

После одигране утакмице, у којој су победили фудбалери ОШ “Јован Ст. Поповић”, уследио је културно уметнички програм у коме су учествовали хор ОШ “Милан Ракић” и КУД “Нови Београд”

После приредбе, у просторијама ФК “Бежанија” покровитељ Меморијала Бошка Шљивара Тенте и домаћин клупске славе, Жељко Лекић, са свештеником Андријом Вукчевићем, члановима Управе клуба и легендама ФК, ломио је колач…

У последњем колу Бежанинци играју у Земуну и  састају се са ФК “Телеоптик”.

Иначе, ФК Бежанија је један од најстаријих клубова у Србији, јер ће за три године бити стогодишњак.

fudbalski klub bezanija

(Захваљујемо се уредницима сајта starabezanija.rs на уступљеном тексту и фотографијама)