Kategorija: Magazin

beogradska filharmonija na otvorenom

Beogradska filharmonija će u nedelju, 24. juna, u bloku 13 na Novom Beogradu održati još jedan koncert na otvorenom pod vođstvom šefa – dirigenta Gabrijela Felca.

beogradska filharmonija na otvorenom

Na istom mestu je održan takav concert i prošle godine kada su se  pred oko 30.000 ljudi izvodili hitovi klasične muzike. Tada je specijalni gost koncerta bio Zubin Mehta.

Ovaj put publika će moći da vidi i čuje kompozicije “Zemlja” i “Kosmos” koje su deo filmskog serijala “HD Odiseja”. To su veliki svetski hitovi koje je prvi put izveo Hjustonski simfonijski orkestar. Ovo je ujedno i premijerno izvođenje “Kosmos”- a u Evropi.

Ovaj jedinstven audio i vizuelni spektakl pod nazivom “HD Odiseja” izvodiće i druge velike hitove klasične muzike uz video snimke Zemlje i kosmosa koje je napravila svemirska agencija NASA.

nasa snimci 2

Program otvara Štrausova legendarna muzika iz filma “Odiseja u svemiru 2011″, tu je i interesantna kompozicija pod nazivom “Kratka vožnja u brzoj mašini” autora Džona Adamsa.

Slede ekskluzivni snimci NASE napravljeni najsavremenijim optičkom opremom, uz Dvoržakovu Simfoniju iz Novog sveta.

Srpska filharmonija je jedna od prvih koja ove kompozicije izvodi na otvorenom, što spektakl čini još upečatljivijim.

nasa snimci 1

I ono najbolje: i ovaj put concert je besplatan i očekuje se veliki broj posetilaca iz Srbije, kao i iz regiona.

zeleznicka stanica 2

Društvene mreže su u petak,15.06. objavile video snimak na kome se ispraća poslednji voz na relaciji Beograd-Bar sa  Glavne železničke stanice u Beogradu, Naime, već od 16. juna većina saobraćaja je preusmerena ka stanicu u Topčideru, kao i na stanicu Beograd-centar (Prokop), te će od 1. jula železnički saobraćaj u ovom delu Beograda biti ukinut.

zeleznicka stanica 2

Voz Beograd-Bar je jedna od najdugovečnijih železničkih linija. Njome je prevezeno na hiljade putnika. Prvi voz na toj relaciji krenuo je 30. maja 1976. godine, samo dva dana posle polaska legendarnog “Plavog voza” koji je bio rezervisan za Tita i njegovu suprugu Jovanku.

Poslednji putnici iz Beograda za Bar ispraćeni su uz pesmu “A sad adio” i uz dugu sirenu kojom je mašinovođa simbolično pozdravio putnike i one koji su ih pratili.

Većina se ovog voza seća kao glavnog prevoznog sredstva za odlazak na more, kada nikom nije smetala dužina putovanja, jer se putuje na odmor. Tu su svakako i studenti, česti putnici na železnici jer je ovaj vid prevoza najjeftiniji i najpristupačniji studentskom budžetu.

 zeleznicka stanica beograd

Sledeći, već odavno međunarodni voz na relaciji Beograd-Bar kreće sa stanice u Topčideru, a ostaju video snimci kao žive uspomene na jedan delić istorije Beograda.

 

blok32 nbgd 1

Blok 32 nalazi se u centralnoj zoni Novog Beograda, na veoma atraktivnom mestu. Upravo preko puta tržnog centra Merkator, pored pravoslavnog hrama, planira se gradnja novog stambeno-poslovnog kompleksa koji će da izmeni kompletan izgled ovog dela Beograda.

blok 32 novi kompleks

Radove sprovodi kompanija PMC Inženjering. Kompleks se sastoji od 127 stanova, raspoređenih u formi otvorenog bloka sa tri dominantna kubusa i dve prostorne celine.
Stanovi su projektovani u skladu principima luksuznog stanovanja, prostrani, različitih su veličina, od jednosobnih do petosobnih. Prostor je projektovan tako da se broj stanova svodi na optimalnu meru. Naravno, najviše interesovanje postoji za moderno rađene dupleks stanove na poslednjim spratovima.
blok32 nbgd 2

Stambene jedinice sa većom količinom dnevnog svetla i dobrom prirodnom ventilacijom imaće i velike terase sa zelenilom.

Na taj način, povezivanjem arhitekture i zelenila jača se svest ljudi o racionalnoj upotrebi energije, zaštiti životne sredine, kao i ekološkoj opravdanosti gradnje i poboljšanju kvalitete života budućih stanovnika ovog kompleksa i šire okoline.

Poslovni prostor predviđen je u zapadnom delu objekta, u delu koji je okrenut ka pravoslavnom hramu.

Gradnja kompleksa zvanično je započeta 19. marta ove godine, a završetak radova je predviđen za 18 meseci.

blok32 nbgd 1

(Slike su preuzete sa sajta kompanije PMC Inženjering)

 

razvod braka

razvod braka

Razvod braka spada u najtraumatičnija iskustva u životu. Sudeći po onome što se može videti u praksi prilikom zastupanja pred sudom, zaista jeste tako. Razvod braka ne znači samo formalan prekid zajednice života supružnikaveć i podelu zajedničke imovine, kao i uređenje vršenja roditeljskog prava i održavanje kontakta između deteta i roditelja kome dete nije povereno. Navedena materija je kod nas regulisana Porodičnim zakonom („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015).

  1. 1.    Pokretanje postupka

Postupak razvoda braka može se pokrenuti na dva načina tužbom ili predlogom za sporazumni razvod braka. Prilikom pisanja tužbe ili sastavljanja predloga za sporazumni razvod savet je da se ipak angažuje advokat. Advokat može biti od koristi i prilikom daljeg zastupanja sve dok se razvod braka ne okonča i kasnije imovina supružnika ne podeli.

  1. 2.    Razvod po osnovu tužbe

Razlozi za podnošenje tužbe su ozbiljna i trajna poremećenost bračnih odnosa ili nemogućnost ostvarivanja zajednice života. Tužbu za razvod braka može podneti i supružnik koji je sam skrivo razlog. Kod ozbiljne i trajne poremećenosti bračnih odnosa je bitna pre svega posledica po brak iako povod može biti i neki sitan razlog (npr. neslaganje sa rodbinom supružnika).

  1. 3.    Sporazumni razvod

Ako se razvod braka pokreće po sporazumnom predlogu, predlog mora sadržati sporazum o zajedničkom ili samostalnom vršenju roditeljskog prava (kojima se određuje kome se dete poverava, visina izdržavanja deteta i način održavanja kontakta deteta sa drugim roditeljom) i sporazum o deobi zajedničke imovine. U slučaju da sud smatra da je sporazum u najboljem interesu deteta prihvata ga i unosi u presudu.

  1. 4.    Nadležnost suda

Za razvod braka je nadležan osnovni sud prema prebivalištu tuženog, a takođe je nadležan i sud prema poslednjem zajedničkom prebivalištu supružnika.

  1. Faza posredovanja

Postupak posredovanja obuhvata postupak za pokušaj mirenja (u daljem tekstu: mirenje) i postupak za pokušaj sporazumnog okončanja spora (u daljem tekstu: nagodba).

Posredovanje se redovno sprovodi uz postupak u bračnom sporu koji je pokrenut tužbom jednog od supružnika.

Posredovanje u bračnom sporu se ne sprovodi:

-         ako jedan od supružnika ne pristane na posredovanje;

-         ako je jedan od supružnika nesposoban za rasuđivanje;

-         ako je boravište jednog od supružnika nepoznato;

-         ako jedan ili oba supružnika žive u inostranstvu.

Posredovanje, po pravilu, sprovodi sud. Sudija koji rukovodi posredovanjem dužan je da preporuči supružnicima da se podvrgnu i psiho-socijalnom savetovanju. Ako supružnici pristanu na psiho-socijalno savetovanje, sud će na njihov predlog, ili uz njihovu saglasnost, poveriti posredovanje nadležnom organu starateljstva, bračnom ili porodičnom savetovalištu, odnosno drugoj ustanovi koja je specijalizovana za posredovanje u porodičnim odnosima.

5.1. Mirenje

Mirenje se sprovodi samo u bračnom sporu koji je pokrenut tužbom za razvod braka.Svrha mirenja jeste da se poremećeni odnos supružnika razreši bez konflikta i bez razvoda braka.Na mirenje se pozivaju oba supružnika.Punomoćnici ne mogu zastupati supružnike niti mogu prisustvovati mirenju.Ako se supružnici pomire, smatraće se da je tužba za razvod braka povučena.Ako se jedan ili oba supružnika, iako su uredno pozvani, ne odazovu pozivu za mirenje, smatraće se da mirenje nije uspelo i nastaviće se postupak nagodbe.

5.2.        Nagodba

Nagodba se sprovodi u bračnom sporu koji je pokrenut tužbom za poništenje braka, odnosno tužbom za razvod brakaa mirenje supružnika nije uspelo.

Svrha nagodbe jeste da se poremećeni odnos supružnika razreši bez konflikta nakon poništenja ili razvoda braka.

Sud odnosno ustanova kojoj je poveren postupak posredovanja nastojaće da supružnici postignu sporazum o vršenju roditeljskog prava i sporazum o deobi zajedničke imovine.

Na nagodbu se pozivaju oba supružnika i njihovi punomoćnici.

Ako supružnici postignu sporazum o vršenju roditeljskog prava i sporazum o deobi zajedničke imovine, smatraće se da je nagodba uspela.

Ako supružnici postignu samo sporazum o vršenju roditeljskog prava ili samo sporazum o deobi zajedničke imovine, smatraće se da je nagodba delimično uspela.

Ako je nagodba uspela ili je delimično uspela, sporazum supružnika o deobi zajedničke imovine unosi se u izreku presude o poništenju ili razvodu braka.

Ako je nagodba uspela ili je delimično uspela, sporazum supružnika o vršenju roditeljskog prava unosi se u izreku presude o poništenju ili razvodu braka ukoliko sud proceni da je taj sporazum u najboljem interesu deteta.

Ako se jedan ili oba supružnika, iako su uredno pozvani, ne odazovu pozivu na nagodbu, smatraće se da nagodba nije uspela i nastaviće se postupak po tužbi za poništenje ili razvod braka.

  1. 6.    Presuda

Ako ni sam postupak nagodbe ne bude uspešan, odnosno tužba ili predlog za sporazumni razvod se ne povuku do zaključenja glavne rasprave,sud donosi presudu u kojoj razvodi brak, pri čemu mora da odluči o vršenju roditeljskog prava, a može da odluči i o lišenju roditeljskog prava ili o merama zaštite od nasilja u porodici. Sam postupak razvoda je hitan, prvo ročište se zakazuje u roku od 15 dana od prijema inicijalnog akta, po pravilu se održavaju samo dva ročošta, a po žalbi drugostepeni sud odlučuje u roku od 30 dana.

  1. 7.    Troškovi postupka

Ljudi koji su u fazi razvoda braka se često pitaju koliko će iznositi advokatski troškovi. Advokati su dužni da poštuju advokatsku tarifu a troškovi za razvod braka po advokatskoj tarifi potpadaju pod tarifni broj 14. Tarifni broj 14. propisuje, da troškovi koje ima advokat kod sastavljanja podnesaka iznose 16.500,00 dinara, dok izlazak advokata na ročište iznosi 18.000,00dinara. U praksi postoji mogućnost da klijentima advokat usluge naplati u iznosu od 50% tarife, što se u postupcima za razvod braka često dešava.

Osim advokatskih troškova u postupcima razvoda postoje i sudski troškovi. Ako je razvod pokrenut po predlogu za sporazumni razvod ili tužbi plaća se taksa na predlog ili tužbu u iznosu od 2.660,00 dinara, kao i taksa na presudu u istom iznosu. U presudama kojima se brak razvodi se najčećše određuje da svaka strana snosi svoje troškove, a po principu pravičnosti jer se uzima da nijedna strana nije skrivila razvod braka.

Razvod braka proizvodi mnogobrojne ozbiljne posledice, najznačajnije su: prestanak obaveze izdržavanja osim u slučaju postojanja posebnih uslova između nekadašnjih supružnika, eventualna promena prezimena, podela zajedničke imovine koja zahteva poseban sudski postupak koji je često skup i dugotrajan i mogućnost ustanovljavanja prava stanovanja (habitatio) deteta i roditelja kome je dete povereno, na svojini na stanu drugog roditelja. Zbog ozbiljnih podsledica koje po učesnike nastaju preporukaza razvod je da se kao punomoćnici biraju advokati sa iskustvom u ovoj materiji.

 PODELA IMOVINE POSLE RAZVODA

Imovina supružnika se deli na zajedničku i posebnu imovinu.

Posebna imovina je ona imovina koju jedan supružnik ima u trenutku zaključenja braka, kao i ona imovina koja je stečena tokom trajanja braka na osnovu besteretnog sticanja (npr. poklonom, nasleđem…).

Zajednička imovina supružnika je imovina koju su supružnici radom stekli tokom trajanja bračne zajednice. Dakle, da bi se nešto smatralo zajedničkom imovinom potrebno je:

-         da je stečeno radom i

-         da je stečeno dok je postojala zajednica života.

Zakonska pretpostavka je da su udeli zajedničke imovine supružnika jednaki. Ipak, supružnicima je ostavljena mogućnost da u posebnom parničnom postupku, tužbom, ospore ovu podelu, naročito ukoliko je jedan od supružnika ulagao u zajedničku nepokretnost deo svoje posebne imovine, nasleđen novac ili novac stečen prodajom nasleđene imovine, ali i kada je doprinos tog supružnika stvaranju zajedničke imovine veći. Tek kada se procentualno utvrdi koliki tačno deo pripada supružnicima, odnosno koji udeo, pristupa se podeli.

Kada je reč o nekretninama, u praksi se najčešće dešava da nije moguće precizno podeliti stan ili kuću u kojoj su supružnici zajednički živeli. Tada se pristupa sledećem rešenju:

1) ili će nekretnina biti prodata, a novac procentualno biti raspodeljen supružnicima

2) ili će se utvrditi procentualni deo, odnosno udeo svakog supružnika, a supružnici postati suvlasnici

Supružnici mogu zaključiti sporazum o deobi zajedničke imovine. Ukoliko ne mogu da se sporazumeju o deobi zajedničke imovine, onda će u tom slučaju to izvršiti sud.

Takođe, postoje određene specifičnosti u pogledu deobe stvari za ličnu upotrebu supružnika, stvari namenjene detetu, vršenje zanata ili zanimanja i predmeti domaćinstva, a što se određuje u svakom konkretnom slučaju.

S obzirom da, kao što smo već napomenuli, najveće nesuglasice u praksi između supružnika nastaju upravo zbog deobe imovine, mogućnost da tako nešto predupredite i izbegnete dugotrajne sudske procese je da sklopite (pred)bračni ugovor u vreme kada su odnosi između partnera još uvek skladni. Na taj način Vi unapred regulišete sve moguće situacije, tako da se mogućnosti da nastane spor u toku razvoda braka svode na minimum.

(Autor teksta je pravni zasstupnik Moja baza adv. Svetlana D. Ristić, kontakt telefon: 060 146 50 50)

mundijal-otvaranje-2018.

Večeras se otvara 21. svetsko prvenstvo u fudbalu, popularni “Mundijal” koji se po prvi put održava u Rusiji, a čak 11. put na tlu Evrope.

Prvi meč igra se u Moskvi između Rusije i Saudijske Arabije i počinje u 17 časova.

stadion moskva

Prvenstvo se održava u 11 ruskih gradova, na 12 stadiona, u periodu od 14. juna do 15. jula. Zanimljivo je da se u Rusiji koristi čak 11 vremenskih zona (fudbal će se igrati u četiri, one najzapadnije) – termini utakmica su različiti, ali dobra vest je da nema ranog ustajanja ili odlaganja spavanja!
Reprezentacija Srbije otputovala je u ponedeljak za Rusiju gde će boraviti najmanje do 27. juna i meča sa Brazilom u poslednjem kolu grupne faze. Naši reprezentativci biće smešteni na obali Baltičkog mora, u manjem gradu Svetlogorsku, blizu Kalinjingrada. Srbija će prvi meč na Svetskom prvenstvu imati u nedelju, 17. juna od 14 časova u gradu Samari i to protiv Kostarike. 22. juna bićemo “formalni domaćini” Švajcarskoj u Kaljingradu, a 27. juna  naša reprezentacija igra u Moskvi protiv Brazila.

Nadamo se da će se naši fudbaleri plasirati u naredno kolo takmičenja i da ćemo ih gledati u nastavku prvenstva.

zabivaka maskota

Sivi vuk pod imenom Zabivaka zvanična je maskota ovogodišnjeg Svetskog prvenstva i često ćemo ga viđati tokom narednih mesec dana. Njegovo ime u bukvalnom prevodu znači golgeter i on je izabran između varijanti sa zaštitnim znakom tigra i mačke. 

Zvaničnu himnu prvenstva, pod nazivom “Live it up” izvode Vil Smit, Niki Džem i Era Istrefi. Na otvaranju će pevati i Robi Vilijams.

Nagradni fond FIFE je oko 400 miliona dolara. Četvrtoplasirana ekipa dobija 22 miliona dolara, treća 24, drugoplasirani 28, a šampionu sledi čak 38 miliona dolara!
šampion) i Nemačke (četiri puta pobednik) su najtrofejnije do sada. Argentina se takođe ubraja među potencijale favorite.

Mladi fudbaler Crvene zvezde Kosta Nedeljković nosiće zastavu Srbije na svečanoj ceremoniji otvaranja Mondijala.

srbija navijaci

 

Napred, Srbijo!